Výzva 56

60 nejlepších studentů z naší školy se vloni v říjnu a v listopadu zúčastnilo zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu v Anglii. Žáci měli celý pobyt zcela zdarma. Projekt se jmenoval Čtenářské a jazykové dovednosti žáků na SŠG. Finance se naší škole podařilo získat z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
Jazyková část projektu byla zaměřena na zdokonalení znalostí cizího jazyka. Během pobytu v Anglii žáci navštěvovali intenzivní kurzy jazyka s rodilými mluvčími. Poznali život v běžné anglické rodině, kde byli ubytováni, ochutnali typickou gastronomii. Všichni studenti navštívili nepřeberné množství historických památek, mimo jiné měli jedinečnou příležitost strávit jeden celý den v hlavním městě Londýně.
Navštívili jsme města Hastings a Brighton v Jižní Anglii v termínu je 26.10. – 1.11.2015. Další naše cesta směřovala do univerzitního města Oxford, kam se jelo v termínu 1.11. – 7.11.2015. A nejdelší trasa mířila do skotského města Edinburgh, kde jsme pobývali v termínu 14.11. – 22.11.2015. Doprava se uskutečnila luxusními dálkovými autobusy a k dispozici byl po celý pobyt vyškolený profesionální průvodce.


Druhá část projektu Čtenářské a jazykové dovednosti žáků na SŠG byla věnována rozvíjení čtenářské gramotnosti. Do školy bylo zakoupeno pro potřeby žáků a vyučujících nakoupeno přes 300 kusů nových knih, které jsou cíleně využívány v hodinách českého jazyka. Do výuky byly zařazeny čtenářské dílny, ve kterých studenti reálně četli knihy vztahující se k vybranému tématu. Následně s knihami pracovalií, diskutovalií o nich a vzájemně se motivovali k dalšímu aktivnímu čtenářství.

Dále byly zakoupeny knihy v anglickém a německém jazyce a další doprovodné materiály, které budou využívány v hodinách cizích jazyků.