Přijímací řízení

Obecné informace

Obecné informace

27.01.2021 Mgr. Jan Marek
k přijímacím zkouškám pro šk. rok 2021/2022

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

25.01.2021 Mgr. Jan Marek
PRO TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

25.01.2021 Mgr. Jan Marek
PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM