Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Mgr. Jan Marek
tříleté studium

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Mgr. Jan Marek
nástavbové studium

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení

Mgr. Jan Marek
tříleté studium

Obecné informace

Obecné informace

27.01.2021 Mgr. Jan Marek
k přijímacím zkouškám pro šk. rok 2021/2022