GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Záznam o činnostech zpracování údajů:

a) školní matrika

b) BOZP

c) přijímání na školu

d) průběh školní docházky

e) ukončování školní docházky

f) vysvětlivky

 

Formuláře žádostí:

a) odvolání souhlasu se zpracováním sobních údajů

b) žádost o přístup k osobním údajům

c) stížnost na zpracování osobních údajů

d) žádost o odstranění osobních údajů

e) žádost o opravu osobních údajů

f) žádost o omezení zpracování osobních údajů

g) žádost o přenos osobních údajů

h) námitka proti zpracování osobních údajů