Stipendia na SŠG

Kritéria pro udělení stipendií z finančních prostředků Společnosti přátel církevního školství při SŠG Adolpha Kolpinga

Kritéria pro udělení stipendií z finančních prostředků Společnosti přátel církevního školství při SŠG Adolpha Kolpinga

Společnost přátel církevního školství při Střední škole gastronomické Adolpha Kolpinga,
U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Příloha k zásadám čerpání vybraných finančních prostředků ze strany školy:

Stipendia

Každé pololetí vždy po ukončení řádného klasifikačního období budou v každém oboru při splnění níže uvedených kritérií v rámci každé třídy vyhodnoceni vždy dva nejlepší žáci s váženým průměrem nejvýše 2,00. Vlastní hodnocení žáka se vypočte na základě váženého průměru (jednotlivé váhy jsou součástí kritérií pro udělení stipendií), při kterém se hodnotí prospěchy žáků z teoretických předmětů, resp. prospěch žáků z odborného výcviku, dále vystupování žáků a jejich aktivita a přístup k plnění povinností. Výsledné vážené průměry se uspořádají vzestupně.Umístění žáka bude ohodnocenou odměnou, a to následovně:

·         1. místo           -           odměna v hodnotě      800,- Kč

·         2. místo           -           odměna v hodnotě      400,- Kč.

 
Kritéria pro udělení stipendií
a)      pro 3-leté učební obory kuchař, číšník a cukrář

b)      pro 2-leté nástavbové studium společné stravování

 
Nutné podmínky pro a) i b):

 

    žák nesmí mít žádný kázeňský postih
    žák musí mít řádně uzavřenou klasifikaci (tj. nesmí konat zkoušku v rámci odložené klasifikace – vyjma důvodu zvláštního zřetele)

a)         hodnocení                                                                             váha v %

            prospěch žáka z teoretických předmětů                                    30

            prospěch žáka z odborného výcviku                                         30

            vystupování žáka                                                                   10

            aktivita, přístup žáka k povinnostem                                        30

 b)        hodnocení                                                                             váha v %

            prospěch žáka ze všech předmětů                                           60

            vystupování žáka                                                                   10

            aktivita, přístup žáka k povinnostem                                        30

    V případě rovnosti hodnoty váženého průměru a umístění se více žáků na shodném místě, přistupují v hodnocení těchto žáků další kritéria:

-          ochota pracovat nad rámce svých povinností

-          práce pro třídní kolektiv

-          reprezentace školy

Za 1. pololetí daného školního roku jsou hodnoceni žáci všech tříd školy. Za 2. pololetí jsou hodnoceni pouze žáci 1. a 2. ročníku 3-letých učebních oborů a studenti 1. ročníku nástavbového studia.

Ve Žďáru nad Sázavou 1. 9. 2019