Nadaní žáci

Informace o nadaných žácích

Na naší škole se věnujeme práci se žáky nadanými a to zejména nadanými ve svém oboru. Vyhledávání nadaných žáků probíhá prostřednictvím učitelů odborného výcvilu, ve spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem. Na základě stanovených kritérií, kterými jsou spolehlivost, kázeň, dobré výsledky v odborném výciviku, ochota účastnit se školních i mimočkolních aktivit vznikla v polovině školním roce 2015/16 skupina nadaných žáků, s kterými se následně začalo pracovat a to jednak v teorii a odborném výcviku a dále prostřednictvím dalších vzdělávacích aktivit. Během 2. pololetí školního roku 2015/16 se uskutečnili následující aktivity:

Baristický kurz 17. 2. a 24. 2. 2016.

Duben - informační schůzka pro rodiče nadaných žáků

Exkurze nadaných žáků ve vinařství Ilias v květnu a červnu

Mezi žáky nadané byli vybráni: Zezuláková Zdeňka, Hudečková Nikola, Čermáková Martina, Hudečková Leona, Anderle Martin, Sobotka Michal, Plíhalová Tereza, Rotkovská Kateřina, Kučírek Václav, Kaštanová Jana, Švárová Karolína, Šomanová Šarlota, Jinková Michaela, Gerlichová Veronika, Stejskalová Kristýna, Brabcová Eliška, Jandová Marie, Jamborová Marcela, Beneš Václav, Tomanová Eliška, Novotná Jana, Humlíčková Andrea, Málková Martina, Humlíčková Petra, Zelená Tereza, Parclová Hana, Fruhbauerová Aneta, Halamka Petr,  Životský Ondřej, Chromý Karel, Jelenová Michaela, Limonová Monika, Gregor František, Hájková Anna, Dřímalová Marie, Dokulilová Lucie, Kuzmová Sabina, Pokorná Pavlína, Halidovská Adriana, Brabec Zbyněk, Šebek Václav      

Během školního roku 2016/17 se uskutečnili následující aktivity:
- pomoc žákům se stáží v Alcronu - příprava na výběrové řízení žáků Dokulilová Lucie, Švárová Karolína, Tomanová Eliška, Chalupa Jiří ), v celostátním kole byl vybrán Jiří Chalupa a zůčastnil se 14 denní stáže ve výše jmenovaném hotelu

- 24.10.2016 proběhl jednodenní seminář Flair pro žáky s panem Davidem Neumannem

- schůzka s rodiči žáků, jejichž děti mají zájem o barmanský kurz

- 23.11.2016 praktická příprava a nácvik přípravy sufle Kristýna Stejskalová

- exkurze pro nadané žáky (Cafe Imperial, Rock Cafe, Wine and Food) - 30.11.2016

- certifikovaný baristický kurz s panem Křižkou (12.12.2016)

- týdenní Barmanský kurz s panem Neumannem (9. - 13.1.2017)

- pokračovací baristický seminář s panem Michalem Křižkou (27.2.2017)

- soutěž Gastroflek

- exkurze pro nadané žáky (restaurace Alcron, osobní setkání s panem Romanem Paulusem, hotel Radisson Blu, Rock Cafe, IF Cafe) - 21.3.2017