Nadaní žáci

Na Střední škole gastronomické se naplno věnujeme nejenom žákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním, ale naše aktivity jsou zaměřeny také na žáky nadané. Záměrem je doprovázet a maximálně podporovat v profesním růstu všechny studenty, kteří mají zájem o obor a chtějí v něm něčeho dosáhnout, mají zájem byt špičkovými odborníky ve své budoucí profesi.