Stroje a zařízení

Konvektomat-nenahraditelný pomocník

Konvektomat-nenahraditelný pomocník

Ing. Blanka Lukešová
S konvektomatem-zařízením umožňujícím různé druhy tepelných úprav-se setkáváme...

Okruhy k závěrečným zkouškám ze STZ

Okruhy k závěrečným zkouškám ze STZ

08.12.2016 Ing. Blanka Lukešová
STZ-Okruhy k závěrečným zkouškám, obor cukrář

Okruhy k závěrečným zkouškám v rámci JZZZ
1.Navažování surovin
Rozdělení a výhody, typy vah , způsoby navažování
Použití v cukrářské výrobě

2. Skladování surovin
druhy skladů, teploty a vlhkosti, využití
popište mechanizaci ve skladu – manipulaci se surovinami (vozíky)

3. Hnětací stroje
vyjmenujte druhy hnětačů
napište použití hnětacích strojů

4. Šlehače
charakterizujte význam šlehačů v cukrářské výrobě
popište universální šlehací stroj s možností využití přídavných strojků
napište zásady bezpečnosti při práci se šlehacím strojem

5. Mixery
Druhy, použití, bezpečnostní zásady

6. Melanžéry – třecí stroje
napište význam použití třecích strojů v cukrářské výrobě
popište základní princip třecího stroje
uveďte druhy třecích strojů, význam použití v cukrářských dílnách
dodržování zásady bezpečnosti práce s tímto strojním zařízením

7. Fondánky – tabulírovací stroje
Princip výroby fondánu, postup, popis stroje

8. Odřezávací stroj (strunovka) a stříkací stroj (trezírka)
Princip činnosti, použití
Univerzální tvarovací stroj

9. Dělící a tužící stroj
popište použití dělícího a tužícího stroje
napište druhy dělících a tužících strojů

10. Rozvalovací stroje
napište princip rozvalovacího stroje a jeho použití
popište postup práce na základním typu rozvalovacího stroje
Bezpečnostní pokyny

11. Roztírač plátů
Popis a využití zařízení
Výhody a nevýhody

12. Plnící stroje
Plničky – použití
Plnička na lince a na koblihy
13. Stroje pro dohotovování cukrářských výrobků
Potahování, zdobení

14. Stroje a zařízení pro tepelnou úpravu daného výrobku;
- popíše stroje a zařízení pro přípravu polotovarů (korpusů, krémů, polev)

15. Pece a pečící zařízení
Vyjmenujte druhy pecí
Popište periodické a kontinuální pece a jejich využití

16. Horkovzdušné pece – konvektomaty
vysvětlete funkce konvektomatu, možnosti programování, využití pro cukrářské provozy.
uveďte přednosti těchto pecí
popište princip pečení a napište podmínky pro pečení pálené hmoty
vyjmenujte druhy tepelných úprav v konvektomatu

17. Chlazení a zmrazování
princip, použití, výhody a nevýhody
popište chladící zařízení z praxe;

18. Funkce a význam klimatizačního zařízení v cukrářské výrobě

19. Výrobník zmrzliny
stručně popište pasterizér – výrobník zmrzliny
uveďte zařízení pro uchování zmrzliny
uveďte dodržování zásad bezpečnosti práce včetně hygienických předpisů

20. Obalové materiály
použití, význam, balící technika
popište způsoby balení a expedici cukrářských výrobků
systém označování balených cukrářských výrobků
hygienické požadavky a zásady při balení a expedici

21. Strojní zařízení
Popište strojní zařízení nezbytné pro výrobu konkrétního výrobku - přípravu těsta, tvarování a pečení.