Výchovné poradenství

Činnost výchovného poradce na...

pomoc žákům s SVP a vyhledávání žáků nadaných

Jak se zařadit mezi nadané

Co udělat pro to, abych se stal nadaným žákem

Pomáháme dětem

Aktivně spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež ESKO. ...