Třetí vítězství v jednom měsíci?!

vyhráli jsme soutěž „Hýbeme se hezky česky“!

Zájmový kroužek našeho Školního klubu, který již roky úspěšně funguje pod taktovkou učitelky tělocviku, Mgr. Jany Mokré, vyhrál první místo v soutěži „Hýbeme se hezky česky“.

 

Soutěž, do níž se kroužek Zdravotního cvičení zapojil, vyhlašovala firma, u které bychom to asi nečekali – šlo o soutěž obchodního řetězce Penny Market. V rámci své propagace se rozhodli podpořit ten sportovní kroužek či organizaci, jež úspěšně funguje, a pečuje tak o zdraví mladistvých. Přesně tyto požadavky oblíbený kroužek Zdravotní cvičení splnil a veřejnost rozhodla o naší výhře. Kromě sladkého pocitu vítězství či zajímavých sportovních a výživových doplňků vyhráli naši žáci také finanční odměnu, kterou využijeme pro nákup moderních sportovních pomůcek, abychom dále mohli o zdraví pečovat naplno.

 

Všem, kteří nás v soutěži podpořili, mnohokráte děkujeme a členům kroužku Zdravotní cvičení srdečně gratulujeme ke krásnému úspěchu!