Slavíme Evropský den jazyků

Letošní téma Evropského den jazyků - evropské pozdravy a svátky.

Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září, na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke konci Evropského roku jazyků, který Rada Evropy uspořádala společně s Evropskou unií. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.
 
Jako každý rok i letos si učitelé SŠGAK naplánovali různé aktivity ve školní kavárně, kde si žáci procvičili nejen svoje jazykové znalosti, ale také práci v kolektivu a ještě si při tom mohli vychutnat kávičku a něco dobrého. V německé části je čekal kvíz s pozdravy z celé Evropy, v anglické části se dozvěděli spoustu zajímavostí o svátcích v anglicky mluvících zemích.