Školní zájezd do Rakouska

Vánoční Vídeň

Tradiční školní zájezd 46 studentů SŠG AK napříč obory a třídami se v letošním školním roce uskutečnil 28. 11. 2019, tedy hned zpočátku tradičních adventních trhů, které ve Vídni začínají právě v této době.

Jako obvykle byla hlavní částí zájezdu společná procházka městem z náměstí Marie Terezie až ke slavné katedrále Sv. Štěpána. Cestou si žáci mohli za doprovodu vyučujících prohlédnout i další významné památky v centru města, jako např. hradní komplex Hofburg, slavný hotel Sachr, honosnou budovu vídeňské opery, novogotickou radnici a její sváteční trhy nebo oblíbenou galerii Albertinu. 

Při individuálním rozchodu si mohli zakoupit suvenýry či vánoční dárky na adventních trzích, ochutnat vídeňskou kávu v jedné z mnoha útulných kaváren nebo si projít krásné a zasněžené zahrady zámku Schönbrunn.

Výlet doplnil výklad vyučujících během cesty a každoroční vědomostní kvíz na závěr.