Školní rok 2023/2024

Výuka a plán akcí ve výuce cizích jazyků

Vítáme všechny žáky v novém školním roce a uvádíme aktuální informace o výuce anglického a německého jazyka na SŠG AK.

Základní učební materiály ve výuce:

Učebnice pro anglický jazyk:

  1. - 3. ročník: Maturita Solutions, 2nd edition, Elementary Student´s Book, www.oup.com/elt

       N1/N2: Maturita Solutions, 2nd edition, Pre-Intermediate Student´s Book, www.oup.com/elt

Učebnice pro německý jazyk:

  1. - 3. ročník: D.leicht, němčina pro střední školy, www.klett.cz

       N1/N2: D.leicht, němčina pro střední školy, www.klett.cz

Další zdroje:

Výuková videa, filmy a dokumenty v původním znění, anglické časopisy Gate a Bridge, slovníky a cizojazyčná literatura se zaměřením na gastronomii.

Možnost zapůjčení knih a cizojazyčných časopisů ve školní knihovně.

Plán akcí: 

26.9. Evropský den jazyků (projektová výuka)

27.9. maturitní generálka pro třídu N2 

listopad / prosinec - školní zájezd do adventní Vídně

leden - třídní kola jazykové olympiády pro 1. - 3. ročníky

únor - školní kola jazykové olympiády pro 1. - 3. ročníky

duben – Junior Lingua, krajské kolo jazykové olympiády v Třebíči (účastní se první 2 nejlepší žáci ze školního kola)

duben – Bücherwurm, krajské kolo čtenářské soutěže v Nj

duben - předmaturitní režim N2

květen – maturitní zkouška z anglického jazyka N2 a komplexní zkoušky 3. ročníků

červen - závěrečné zkoušky 3. ročníků

Všem žákům přejeme šťastný a úspěšný školní rok!