Rodilí mluvčí v hodinách anglické konverzace

Anglická gastronomie s anglickými lektory

V letošním školním roce si žáci třetích ročníků a nástavbového studia mohou procvičit a vylepšit své jazykové znalosti a dovednosti na konverzačních seminářích na téma jídlo, recepty, vaření či dialogy v restauraci pod vedením rodilých mluvčích.

V únoru jsme již dvakrát přivítali lektorku Janet Wingate z Velké Británie, která s žáky trénovala správnou výslovnost a výběr vhodné slovní zásoby. Žáci si procvičili porozumění mluvenému slovu, naučili se nové fráze a spolu s Janet trénovali dialogy, které mohou uplatnit jak ve svém budoucím povolání, tak při maturitní a závěrečné zkoušce nebo třeba při pobytu v zahraničí.

Další konverzační semináře se uskuteční v březnu a dubnu, kdy na naší školu zavítá delegace partnerské střední školy z Oregonu v USA.