O školní knihovně

Školní knihovna

V rámci projektu OP VK, Čtenářské a jazykové dovednosti žáků na SŠG, jsme nakoupili  několik desítek kusů knih a vytvořili jsme školní knihovnu. Hlavním cílem je zvýšení čtenářské gramotnosti studentů. Knihovnu mohou využívat všichni studenti školy, nejen maturanti,  ale  také žáci s poruchami učení. Každý si díky široké nabídce může vybrat titul, který ho zaujme a který může přispět k osobnostnímu a profesnímu růstu. Knihovna se nachází ve školní budově ve 3. patře v učebně č.331K.

Vybavenost školní knihovny je na dobré úrovni. Žáci mají k dispozici mnoho titulů současných českých i zahraničních spisovatelů. Romány, povídky, básně, dobrodružnou literaturu, fantasy literaturu apod. Výpůjční doba je 14 dní, po domluvě lze prodloužit. Pokud bude na konkrétní knihu čekat další zájemce, je nutno knihu vrátit v daném termínu.

Výpůjční doba

Čtvrtek: o velké přestávce a  po individuální domluvě

Řád školní knihovny

Každý uživatel knihovny je povinen dodržovat pravidla školní knihovny:

1. Uživatelem knihovny se mohou stát všichni žáci a zaměstnanci školy.

2. Žák má možnost vypůjčit si jednu  knihu na 14 dní, po dohodě může být lhůta prodloužena.

3. Každou výpůjčku žák hlásí k zápisu, o vypůjčené knihy řádně pečuje a každou zjištěnou závadu hlásí.

4. Do knih se nesmí vpisovat, podtrhávat, vytrhávat stránky, ničit obaly a označení na knihách ani je jiným způsobem poškozovat.

5.  Žák nesmí vypůjčené knihy půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má půjčené.

6. Za ztracenou či poškozenou knihu je požadována náhrada, a to: - v případě částečného poškození knihy žák hradí 10 až 50 procent z ceny knihy podle míry poškození - žák zajistí tutéž nepoškozenou knihu - žák zajistí jiný titul srovnatelné hodnoty podle potřeb knihovny

7. Veškeré zapůjčené knihy je žák povinen vrátit vždy před koncem daného školního roku.

8.  Nevrátí-li žák vypůjčené knihy včas, správkyně školní knihovny upozorní zákonné zástupce formou upomínky ve studentském průkazu, popř. telefonicky. V krajním případě lze vyžadovat finanční záruku prostřednictví výplaty na odborném výcviku.

Řád knihovny nabývá účinnosti dne 11.4.2016