Marketingová komunikace v hotelovém provozu

Využití marketingové komunikace v hotelovém provozu

Marketingová komunikace v hotelovém provozu
Využití marketingové komunikace v hotelovém provozu je vidět na první pohled aniž bychom vstoupili do příslušného zařízení. V moderní době je prezentace všech poskytovaných služeb (a to nejen hotelových) nanejvýš důležitá pro cílené zaměření kampaní a zavádění či udržování produktů na trhu. V hotelové branži hraje marketingová komunikace směrem ke klientovi velmi důležitou roli, neboť správný výběr a očekávání se ihned a plně odráží v náladě klienta "konzumovat" všechny prezentované služby. Většina klientů nemá naprosto jasný cíl své cesty, dovolené, výletu apod., hledá informace, které vyhodnocuje z několika pohledů. Těmi mohou být důvod cesty, místo, časová dispozice, doprava, cena atd. Z pohledu marketingové komunikace mají hotelová zařízení obrovskou možnost právě prostřednictvím marketingové komunikace "sdělit" klientovi vše potřebné. K tomuto účelu je nutné využívat všechny dostupné komunikační prostředky - tištěné, webové a osobní.

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQ4RnFxgEx0

https://www.youtube.com/watch?v=gV_jBSYmv_