Jazykově vzdělávací pobyty

Informace o jazykově vzdělávacích exkurzích našich žáků ve Velké Británii.

 

Dalším vynikajícím projektem, na který SŠG AK získala finanční grant v rámci investic do rozvoje vzdělávání byl projekt Čtenářské a jazykové dovednosti žáků, díky kterému dostalo 60 nejlépe hodnocených a aktivních studentů jedinečnou možnost studovat a cestovat ve třech aktraktivních destinacích Velké Británie.

Jednalo se o tři jazykově vzdělávací pobyty, kdy studenti v doprovodu pedagogů a profesionálního průvodce poznali spoustu významných, inspirativních a zajímavých míst této ostrovní země a během pobytu zároveň absolvovali 9 hodin výuky anglického jazyka v místních jazykových školách včetně vstupního testu a závěrečného diplomu.

První pobyt proběhl poslední týden v říjnu v oblasti jižní Anglie s výukou v krásném přímořském letovisku Hastings. Další se uskutečnil na začátku listopadu v historickém univerzitním městě Oxford a třetí exkurze realizovaná v druhé polovině listopadu zamířila na sever do Skotska s výukou v hlavním městě Edinburghu.

Byla to opravdu výborná a jedinečná příležitost, jak blíže poznat tuto zemi, její obyvatele, kulturu a životní styl a jistě skvělá motivace pro další studium anglického jazyka. Není pochyb o tom, že tento projekt významně obohatil jak jazykové dovednosti studentů, tak jejich společensko-kulturní povědomí.

Všechny pobyty, které se setkaly s velkým pozitivním ohlasem, proběhly dle předem daného a pečlivě připraveného harmonogramu ve spolupráci s brněnskou cestovní kanceláří Školní zájezdy, specialistou na zahraniční studijní a poznávací pobyty školních kolektivů.