Jazyková olympiáda

Školní kolo soutěže v Aj a Nj

Školní kolo soutěže v anglickém a německém jazyce proběhlo v únoru a zúčastnili se ho žáci 1. - 3. ročníků ze všech oborů. Všichni podali krásné výkony a ti nejúspěšnější budou školu reprezentovat v krajském kole na jazykové soutěži Junior Lingua v Třebíči.

Umístění ve školním kole:

Anglický jazyk - 1. Filip Drdla, 2. Adam Bula, 3. Matěj Pešák

Německý jazyk - 1. Jaroslav Střecha, 2. Tereza Jízdná, 3. Bohdana Sotonová

Vítězům blahopřejeme a všem účasníkům přejeme úspěchy a radost ze studia cizích jazyků!

PK Aj a NJ