Čokoláda a čokoládové ozdoby

seminář, ve spolupráci s firmou Novicom Praha

V červnu na SŠG A. Kolpinga proběhl seminář na téma ,,Čokoláda a čokoládové ozdoby“. Seminář vedli zástupci firmy Novicom Praha, se kterou naše škola spolupracuje již řadu let. Firma uvádí na trh nové suroviny a předvádí našim žákům jejich kvalitu a zpracování.  Na tomto semináři se žáci seznámili s různými druhy čokolády jejich zpracováním,  kvalitou a měli možnost ochutnat rozdíly mezi nimi. Praktické ukázky byly velkým přínosem pro žáky, vyzkoušeli si temperaci čokolády a zpracování čokoládových ozdob. Velkou zajímavostí pak byly lesklé zrcadlové polevy  a ozdoby tvarované na namražené mramorové desce.

gallery