Komunikace ve službách

Důležité personální odkazy

Důležité personální odkazy

CURRICULUM VITAE - NJ

CURRICULUM VITAE v NJ

CURRICULUM VITAE - AJ

Životopis v AJ

Evropský životopis

Evropský životopis

Velikonoce na Horácku-výstava

V rámci předmětu Komunikace ve službách jsme se třídou KČ1 navštívili výstavu...

Úspěchy v soutěžích 2019

Gastro Hradec a Juniorlingua 2019