Zdokonalili jsme se v on-line výuce

Uplynulý školní rok byl jiný. Zásadní způsobem změnil vnímání tradičního vzdělávání. Od března do června 2020 jsme naše studenty učili on-line. Pedagogové vytvářeli elektronické výukové materiály, zasílali je žákům, zpětně je vyhodnocovali a následně na společných on-line poradách diskutovali o jejich efektivitě. Základní platformou byl školní systém EduPage. Studenti k němu měli přístup odkudkoliv, standardně jej používají coby aplikaci v mobilním telefonu. V EduPage lze vytvářet testy, zadávat komplexní domácí úkoly, projekty, přehrávat prezentace, videa, dokonce i psát slohové práce. Student splní úkol, odklikne a vypracování pošle vyučujícímu. Ten vše přečte, vyhodnotí, poskytne žákovi zpětnou vazbu formou komentáře a oznámkuje známkou do elektronické žákovské knížky. Do systému mají přístup i rodiče, mohou tedy vidět, jak jejich dítě pracuje a jaké má výsledky.   

Studenti si na tento způsob výuky velmi brzy a naprosto přirozeně zvykli. Zcela určitě jej budeme využívat i během standardního školního roku.