Významní vědci 20.století.

Deset největších mozků minulého století.

1.Niels Henrick David Bohr (1885–1962)

Národnost: Dán
Vědecká oblast: jaderná a atomová fyzika
Nejvýznamnější objev: Bohrův model atomu, vysvětlení periodické soustavy prvků
Vědecká ocenění: Nobelova cena za fyziku v roce 1922 za výzkum struktury atomu, je po něm pojmenován prvek bohrium (Bh)

2.Francis Harry Compton Crick (1916–2004), James Dewey Watson (1928)

Národnost: Crick – Brit (Angličan), Watson – Američan 
Vědecká oblast: biologie, biochemie
Nejvýznamnější objev: objev struktury DNA
Vědecká ocenění: Nobelova cena za fyziologii a medicínu v roce 1962 za objev struktury DNA

3. Albert Einstein (1879–1955)

Národnost: Němec 
Vědecká oblast: fyzika 
Nejvýznamnější objev: speciální a obecná teorie relativity, vysvětlení fotoelektrického jevu, vysvětlení Brownova pohybu
Vědecká ocenění: Nobelova cena za fyziku v roce za vysvětlení fotoelektrického jevu a zásluhy o fyziku v roce 1921, je po něm pojmenován prvek einsteinium (Es)

4.Stephen William Hawking (1942)

Národnost: Brit (Angličan)
Vědecká oblast: fyzika a astrofyzika
Nejvýznamnější objev: matematický popis teorie velkého třesku a černých děr, rozpracování teorie kvantové gravitace
Vědecká ocenění: Eddingtonova medaile (1975), Hudgesova medaile (1976), Wolfova cena (1988) a řada dalších ocenění za fyziku, Nobelovu cenu zatím nezískal

5.Edwin Powell Hubble (1889–1953)

Národnost: Američan
Vědecká oblast: astronomie a astrofyzika
Nejvýznamnější objev: potvrzení rozpínání vesmíru, objev dalších galaxií mimo Mléčnou dráhu
Vědecká ocenění: Bruceova medaile (1938), Zlatá medaile královské astronomické společnosti (1940), Nobelovu cenu nezískal pouze díky své předčasné smrti

6.Konrad Zacharias Lorenz (1903–1989)

Národnost: Rakušan
Vědecká oblast: biologie, etologie
Nejvýznamnější objev: zakladatel vědeckého oboru etologie
Vědecká ocenění: Nobelova cena za lékařství a fyziologii v roce 1973 (společně s Nicolaasem Tinbergenem a Carlem von Frishem) za výzkum chování živočichů

7.Thomas Hunt Morgan (1866–1945)

Národnost: Američan
Vědecká oblast: biologie, genetika
Nejvýznamnější objev: objev chromozomů
Vědecká ocenění: Nobelova cena za fyziologii a lékařství v roce 1933 za objev významu chromozomů v dědičnosti

8.Alexander Fleming (1881–1955)

Národnost: Brit (Skot)
Vědecká oblast: biologie, mikrobiologie
Nejvýznamnější objev: zásadní podíl na objevu antibiotika penicilinu 
Vědecká ocenění: Nobelova cena za lékařství a fyziologii v roce 1945 (spolu s Howardem Floreyem a Ernstem Chainem) za objev penicilinu

9. Marie Sklodowská-Curie (1867–1934)

Národnost: Polka
Vědecká oblast: fyzika a chemie
Nejvýznamnější objev: teorie radioaktivity, objev nových prvků radia a polonia
Vědecká ocenění: Nobelovou cenou byla poctěna hned dvakrát. Poprvé za fyziku v roce 1903 spolu s manželem Pierrem Curiem za výzkumy radioaktivity, podruhé za chemii v roce 1911 za izolaci nového prvku radia

10. Norbert Wiener (1894 - 1964)

Národnost: Američan
Vědecká oblast: aplikovaná matematika
Nejvýznamnější objev: založil celou novou disciplínu – kybernetiku
Vědecká ocenění: Bôcherova cena (1933), je po něm pojmenována Wienerova cena Americké matematické společnosti za aplikovanou matematiku, a také Wienerova cena za sociální profesní zodpovědnost, jeho jméno nese také kráter na odvrácené straně Měsíce.

zdroj:https://21stoleti.cz/2009/10/19/10-nejvetsich-mozku-minuleho-stoleti/