Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro tříleté učební obory

V souladu se zákonem č. 15/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ředitel školy, zveřejňuje výsledky 1.kola přijímacího řízení do 1.ročníku oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021.

65-51-H⁄ 01  KUCHAŘ – ČÍŠNÍK – se zaměřením kuchař

65-51-H⁄ 01  KUCHAŘ – ČÍŠNÍK – se zaměřením číšník

29-54-H⁄ 01  CUKRÁŘ

 

Odevzdání zápisového lístku

Úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání uchazeči potvrdí odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů 23. 4. 2020. Řádně vyplněný zápisový lístek mohou uchazeči od 23.4.2020 zasílat poštou na adresu školy či vložit do schránky na budově školy. Přijetí zápisového lístku potvrdí škola mailem či telefonicky. Pokud má uchazeč podanou druhou přihlášku na jiný maturitní obor, odevzdá zápisový lístek až ve stanoveném termínu Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, tj. až po zveřejnění výsledků studijních oborů.

Instrukce k vyplnění zápisového lístku

O termínech informačních schůzek učebních oborů budete včas informováni.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. 4. 2020