Vyřazení maturantů a třetích ročníků

11. 6. a 15. 6. 2021

V předchozích týdnech žila naše škola maturitními a závěrečnými zkouškami a jsme velmi rádi, že po minulém a letošním náročném covidovém roce můžeme říci, že žáci předvedli u zkoušek velmi pěkné výkony a všichni, kteří jak maturitní, tak závěrečné zkoušky konali, úspěšně absolvovali dané obory.

V pátek 11. 6. proběhlo opožděné stužkování maturantů ve třídě N2, které se bohužel letos nemohlo uskutečnit při maturitním plese, a byla předána maturitní vysvědčení a ocenění nejlepších žáků třídy, zazněly projevy zástupců třídy, třídní učitelky i ředitele školy a všichni si na závěr připili na zdraví maturantů.

gallery

V úterý 15. 6. byli slavnostně vyřazeni také absolventi v oborech cukrář, kuchař a číšník - servírka. Po předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce si přítomní hosté mohli poslechnou projevy zástupců tříd, třídních učitelek i vedení školy. Z řad absolventů byli vybráni nejlepší žáci a byli oceněni věcnými dary. Došlo i na předávání květin učitelům odborného výcviku a teoretických předmětů, kteří žáky vedli při přípravě na závěrečné zkoušky, a na závěrečné přípitky.

gallery

Všem absolventům gratulujeme a přejeme úspěšné vykročení do života.