Výplaty odměn o prázdninách

Výplaty odměn z produktivní činnosti žáků budou probíhat dne 15. 07. 2022 od 6:00 do 12:00 u paní Rakušanové. Pozor! použijte vchod do cukrářských dílen z boku školy - nezvonit na sekretariát u hlavního vchodu!

Kdo nebude moci v tomto termínu, může od 22. 08. 2022 přijít v dopoledních hodinách za paní Rakušanovou (boční vchod do cukrárny) nebo na začátku školního roku.