Upozornění

UPOZORNĚNÍ!

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace důrazně upozorňujeme, že povinností každého žáka je mít k dispozici dvě roušky. 
MŠMT zatím nesdělilo žádné podrobnější informace k dnešnímu rozhodnutí ministra zdravotnictví. 
Jakmile nám budou poskytnuty, budete co nejdříve informováni o případných změnách pravidel Vnitřního opatření k provozu školy.
Výuka i nadále probíhá standardním způsobem.