Témata k maturitní práci do odborných předmětů rok 2019/20

Témata k maturitní práci do odborných předmětů předmětů rok 2019/20

 A. I - Modelová situace v gastronomickém provozu – pokyny pro zpracování úloh 1 - 22
       
 1. Úvod - určení podnikatelského cíle a popis restauračních služeb na základě
     obecných znalostí oboru
 2. Charakteristika střediska na základě zařazení do kategorie, skupiny, výběr
     názvu střediska a stanovení kapacity míst u stolu
 3. Popis umístění provozovny z hlediska frekventovanosti místa, cestovního ruchu,
    konkurence a poptávky
 4. Dispoziční řešení provozovny a vzájemná návaznost (komunikační řešení)
 5. Zařízení a vybavení střediska
 6. Provozní management a pracovní náplně jednotlivých pracovníků
 7. Formy prodeje, sestavení 5-ti chodového menu včetně  kuvertu pro jednu osobu
 8. Jídelní a nápojový lístek (min. 11 bodů -  30  položek))
 9. Kalkulace jídel a nápojů – minimálně 2 pokrmy (musí obsahovat min. 7 položek
     surovin) a 2 nápoje (teplý a studený)

 10. Ekonomika provozu konkrétního střediska (náklady a výnosy)

 11. Závěr, reklamní materiál


A. II - Modelová situace v gastronomickém provozu – pokyny pro zpracování úlohy 23

1.    Úvod – Popiš a vysvětli cíle nabídky a zajišťování těchto velkých společenských akcí z pohledu provozovatele gastronomických zařízení.
2.    Charakterizuj středisko z pohledu poptávky, nabídky a zajištění širokého spektra služeb .
3.    Popiš umístění provozovny z hlediska cestovního ruchu a potenciální poptávky.
4.    Dispoziční řešení odbytového střediska a vzájemná návaznost na výrobní část (komunikační řešení)
5.    Zařízení a vybavení střediska z hlediska multifunkčnosti prostor.
6.    Sestav poptávku od firmy – minimálně 5 ti denní kongresová akce s celodenním stravováním pro 180 a více osob.
7.    Vytvoř cenovou nabídku s kalkulací ekonomického výsledku.
8.    Popiš jakým způsobem a jakou formou budou zajišťovány stravovací a ostatní služby.
9.    Sestav nabídkový lístek pro celou akci.
10.    Kalkulace jídel a nápojů – minimálně 2 + 2
11.    Závěr, reklamní materiál
A.    III - Modelová situace pro realizaci semináře – pokyny pro zpracování úloh
 č. 7, 8, 18, 24

 1. Úvod - určení podnikatelského záměru
 2. Charakteristika služby z hlediska místa, cílové skupiny, (náplň, rozsah, struktura učiva)
 3. Konkrétní nabídky v několika úrovních ( 1 – 3 podle rozsahu)
 4. Dispoziční řešení prostoru semináře  
 5. Zařízení a vybavení potřebné pro uskutečnění semináře
 6. Časový harmonogram semináře ( 1 denní a vícedenní)
 7. Pracovní postupy příprav jednotlivých produktů
 8. Kalkulace
 9. Ekonomika semináře v nabízených úrovních (náklady a výnosy)
10. Výstupní brožura pro účastníky (zum Mitnehmen), certifikát
11. Závěr, reklamní, propagační materiál,


B. Tématické zadání

1. skupina:     cukráři

1.     Cukrárna s výrobnou cukrářských výrobků a pultovým prodejem - podnikatelský záměr
2.    Cukrárna s výrobnou cukrářských výrobků a obsluhou- podnikatelský záměr
3.    Výrobna  cukrářských výrobků 1 denní výroba (5zaměstnanců)
      pozice vedoucího provozovny  nebo mistra výroby,objednávka a nákup surovin,
      sklad, denní  výroba min. 10 druhů výrobků, 1.zaměstnanec min. 400 ks,
4.      Výrobna cukrářských výrobků  - zadání zakázky,, Svatba pro 100 osob ''
     pozice vedoucího provozovny  nebo mistra výroby, objednávka a nákup surovin,
     sklad,    zadání výslužek, zákusky na svatební hostinu, svatební dort
5.    Výrobna  cukrářských výrobků - zadání zakázky ,, Raut na Pražském hradě pro 50 osob'' (objednávka a nákup surovin, sklad, speciální druhy výrobků, receptury
cenová kalkulace)
6.    Cukrárna s výrobou a nabídkou čokolády a specialit z čokolády, výroba a prodej  žůr bombónů.
7.    Příprava prezentace nových moderních  cukrářských výrobků
(objednávka a nákup surovin,  moderní druhy výrobků, receptury, nabídka
cenová kalkulace, certifikát)
8.    Příprava semináře (volné téma např. karamel, čokoláda, perník, květy)  pro ? osob
(objednávka a nákup surovin,  druhy, receptury
cenová kalkulace, certifikát )2. skupina:               kuchaři

9.    Denní bar se speciálním zaměřením  
10.    Restaurace s nabídkou jídel z ryb a mořských plodů
11.    Restaurace s nabídkou grilovaných jídel
12.    Restaurace s nabídkou vepřových specialit
13.    Restaurace s nabídkou středomořské kuchyně

14.    Restaurace s nabídkou jídel italské kuchyně
15.    Restaurace s nabídkou jídel asijské kuchyně
16.    Restaurace dálničního motorestu s pultovým prodejem
17.    Stylová restaurace s nabídkou jídel tradiční české kuchyně
18.    Příprava semináře ,,Mořské plody ''  
      (objednávka a nákup surovin,  různé úpravy, receptury,
      cenové kalkulace, aktivní zapojení účastníků)


3. skupina:                   číšníci

19. Moravská restaurace s rajónovým systémem obsluhy
20. Bar s nabídkou teplých jídel
21. Myslivecká restaurace s obsluhou systémem vrchního číšníka
22. Kavárna s odpoledním a večerním provozem.
23. Velká společenská akce
24.    Příprava semináře ,,Příprava kávy ''  
      (objednávka a nákup surovin,  různé úpravy, receptury,
      cenové kalkulace, aktivní zapojení účastníků)

Student si vybere téma maturitní práce ze seznamu témat dne 26. 9. 2018
Rozsah práce
minimálně 25 stran, maximálně 40 stran textu.
Povinné konzultace
Žák uskuteční všechny konzultace s vedoucím práce a to v následujících termínech:
1.    konzultace do 31.10.2018
2.    konzultace do 30. 11. 2018
3.    konzultace do 20.12.2018
4.    konzultace do 31.1.2019 (konečná verze maturitní práce)


Konzultace může proběhnout až po zaslání rozpracované práce příslušnému učiteli. Pokud nebude dodržen termín konzultací, odrazí se tato skutečnost do hodnocení práce.

Poslední konzultace před odevzdáním práce je možná nejpozději 8. 2. 2019  
Odevzdání práce
  Odevzdat v termínu od 18. 2. 2019 – do 22. 2. 2019 do 12.00 hod. vedoucímu práce
Počet vyhotovení
1x vyvázaná kroužkovou vazbou + 1x CD ve formátu (*.pdf)
Obhajoba maturitní práce
Studentům budou v předepsaném termínu vedoucím práce a oponentem předány posudky maturitních prací
Obhajoba maturitních prací proběhne dle harmonogramu.
Příprava na obhajobu: 15 min; vlastní obhajoba 15 min
Při obhajobě budou studenti pracovat s prezentací vytvořenou v PowerPointu, kterou přinesou na CD nebo flash disku v termínu 29. 3. 2019 kterou odevzdají Ing. L. Brožové.