PROMLUV K SVĚTU BUBLINOU

Zapojili jsme do komiksové soutěže PROMLUV K SVĚTU BUBLINOU

Studenti 2. ročníku nástavbového studia se aktivně zapojili do komiksové soutěže Mezinárodní humanitární organizace ADRA. A společně kreslili v hodinách předmětu základy společenských věd. Tématem soutěže bylo 17 Cílů udržitelného rozvoje. Před zahájením práce si museli zkusit zodpovědět nelehké otázky. Kdo ušil naše tričko? Kdo vypěstoval kávu, kterou pijeme? Kdo nakupuje české zbraně? Kdo prodává v obchodu dole na rohu? Kam mizí naše odpadky? Kdy vás naposledy požádal na ulici někdo o peníze? Proč se potýkáme s čím dál tím většími suchy a hrozivějšími povodněmi?

Vybrali si téma, které je nejvíce oslovilo, a pustili se do práce. Výsledná díla byla velmi povedená.

A poněkud jiný způsob výuky studenty rozhodně bavil.

ADRA  

https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez