Postřehy z distanční výuky

Při distanční výuce je důležité udržet osobní vztah s učitelem

V důsledku pandemie dochází k závažnému ohrožení kvality výuky. Tento problém je školou velmi intenzivně vnímán, a proto všechna zavedená opatření v distanční výuce směřují k tomu, aby toto ohrožení bylo co nejvíce eliminováno. A je třeba popravdě říci, že se žákům, studentům a učitelům opravdu daří tyto cíle naplňovat!!!

 

Učitelé se různě snaží žákům a studentům i pro ně neobvyklou situaci ulehčit. Především jim jde o to, udržovat osobní vztahy skrze digitální zařízení, nastavit pravidelný studijní režim s každodenním řádem, pružně reagovat na pomoc a požadavky, pomoci s orientací v požadavcích na úspěšné ukončení ročníku včetně maturitních a závěrečných zkoušek a dávat zpětnou vazbu k průběžné práci žáků a studentů.

 

Mezi negativa oline výuky patří především nedostatek osobního kontaktu a interakcí se žáky a studenty v prostředí školy a také ztráta klasického školního studijního režimu a obtížná nahraditelnost některých výukových aktivit, které se dají realizovat pouze v prostředí školy. Pozitiva se naopak spatřují v tom, že žáci a studenti se díky sociální izolaci a absenci rozptylování mohou intenzivně soustředit na učení, přičemž mají k dispozici dostatečné množství elektronických zdrojů, z nichž většinu pro ně připravují přímo učitelé jak teoretických, tak odborných i praktických předmětů. Učitelé teoretických předmětů přicházejí se stále novými metody zatraktivnění výuky formou natáčení výukových videích a jejich umístěním na YTB kanály. Učitelé odborných předmětů a odborného výcviku připravují on-line výuková videa z praktického prostředí cukrářů, kuchařů a číšníků, která jsou natáčena přímo v prostorách školních odborných pracovišť nebo cvičného showroomu. Díky tomu  tak odborný výcvik, nejdůležitější část vzdělávání našich žáků, probíhá takřka v plném rozsahu jako v době prezenčního vzdělávání. Všechny tyto učitelské aktivity směřují k podpoře studijního úsilí. Zároveň se snaží udržet i osobní kontakt se žáky a studenty prostřednictvím digitálních zařízení a dát jim najevo, že studium má smysl a může si udržet kvalitu a přitažlivost i ve velmi obtížné době. Nepochybujeme o tom, že kvalitu vzdělávání našich žáků a studentů zachováme v co nejvyšším měřítku a s návratem žáků a studentů do školy budeme moci stavět jejich další studium na pevných základech získaných z doby distanční výuky.