Plán školního roku 2021/22

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

01.09.21   zahájení školního roku
02.09.21   školení BOZP
08.-10.09.21   adaptační kurz 1. ročník - C1, KČ1
16.09.21 Pavel Helan - koncert
28.09.21   státní svátek - Den české státnosti
29.09.21 maturitní generálka N2
07.10.21 Etiketa u stolu Ladislav Špaček
28.10.21   státní svátek - Den vzniku samostatného čs. státu
27.,29.10.21   podzimní prázdniny
11.11.21   Festival vzdělávání a Den otevřených dveří
12.11.21   uzávěrka známek do 12:00
15.11.21   pedagogická rada 13:00
16.11.21   rodičovské schůzky
17.11.21   státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
24.11.21   Den otevřených dveří, 8:00 - 17:00
24.11.21 adventní jarmark, 15:00 - 17:00
27.11.21 Duchovní obnova Jan Špilar
30.11.21   Vánoční sportovní turnaj 1
07.12.21   Vánoční sportovní turnaj 2
08.12.21   Vánoční příběh - Teátr Víti Marčíka
14.12.21   Živý betlém, 17:00
23.12.21 - 03.01.22   vánoční prázdniny
03.01.21   zahájení výuky po prázdninách
leden 22   komplexní zkoušky 1., 2., 3. ročníky
05.01.22   mše svatá v kostele sv. Prokopa
19.01.22   Den otevřených dveří
19.01.22   cukrářská soutěž "Pohár Adolpha Kolpinga"
21.01.22   ples školy
25.01.22   uzávěrka známek do 12:00
26.01.22   pedagogická rada 13:00
31.01.22   ukončení vyučování v prvním pololetí - vydání vysvědčení
04.02.22   pololetní prázdniny
14.-20.02.22   jarní prázdniny
02.03.22   Popeleční středa
08.04.22 uzávěrka známek do 12:00
11.04.22   pedagogická rada 13:00
12.04.22   Pašijová hra
13.04.22   rodičovské schůzky
14.04.22   velikonoční prázdniny
15.04.22   státní svátek - Velký pátek
18.04.22   Velikonoční pondělí
01.05.22   státní svátek - Svátek práce
08.05.22   státní svátek - Den vítězství
květen 2022   komplexní zkoušky - 1., 2., 3. ročníky
24.06.22   uzávěrka známek do 12:00
27.06.22   pedagogická rada 13:00
27.06.22   ocenění žáků 8:00
28.06.22   Bigyfest
29.06.22   mše svatá v kostele sv. Prokopa k ukončení školního roku
30.06.22   ukončení školního roku, vydání vysvědčení
01.07.22   hlavní prázdniny
01.09.22   zahájení školního roku 2022/2023

 

Přijímací zkoušky 2022 pro školní rok 2022/23

do 31.01.22   vyhlášení jednotných kritérií přijímacího řízení
do 01.03.22   odevzdání přihlášek na SŠ - 3leté učební obory a nástavbové studium (1. kolo)
do 15.03.22 vyzvednutí zápisového lístku na ZŠ (pro 3-leté učební obory)
12.04.2022 1. termín přijímací zkoušky (nástavbové studium)
13.04.2022 2. termín přijímací zkoušky (nástavbové studium)
22.04.2022 přijímací zkoušky pro 3leté učební obory (1. kolo), zveřejnění výsledků
28.04.2022 zveřejnění výsledků přijímací zkoušky (nástavbové studium) - (1.kolo)
10.05.2022 1. náhradní termín přijímací zkoušky (nástavbové studium)
11.05.2022 2. náhradní termín přijímací zkoušky (nástavbové studium)

Režim pro žáky 3. ročníků 3letých učebních oborů

31.01.2021 losování témat pro samostatnou odbornou práci (SOP)
do 15.03.22 jmenování místopředsedů a členů zkušební komise - ředitel školy
květen 2022 komplexní zkoušky
29.04.2022 odevzdání písemných podkladů pro samostatnou odbornou práci (SOP) do 12 hodin
20.05.2022 uzávěrka známek do 12.00 hod.
23.05.2022 pedagogická rada 13:00
31.05.2022 vydání vysvědčení
01.06.2022 závěrečné zkoušky - písemná část (kuchař, číšník, cukrář)
02.-03.06.22 závěrečné zkoušky - praktická část (kuchař, včetně veřejné ZZ)
02.-03.06., 06.-07.06.22 závěrečné zkoušky - praktická část (číšník)
06.-07.06.22 závěrečné zkoušky - praktická část (cukrář)
08.06.2022 závěrečné zkoušky - veřejná závěrečná zkouška (číšník, cukrář)
16.06.22 závěrečné zkoušky - ústní část (cukrář)
17.06.22 závěrečné zkoušky - ústní část (kuchař, číšník)
17.06. (bude upřesněno) slavnostní předání výučních listů, mše sv.

Režim pro žáky 2. ročníku nástavbového studia

29.09.21 losování témat pro samostatnou odbornou práci (SOP)
nejpozději do 30.11.21 podávání přihlášek žáků k maturitní zkoušce pro období JARO 2022
nejpozději do 20.12.21 nejzazší datum předání výpisů přihlášek žákům (e-mailem)
nejpozději do 15.1.22 nejzazší datum, dokdy MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro období JARO 2018
21.- 25.2.22 odevzdání maturitních prací (v pátek nejpozději do 12 hodin)
do 28.02.2022 jmenování předsedy zkušební maturitní komise - KÚ
do 28.02.22 jmenování školního maturitního komisaře pro JARO 2022 - Cermat
28.03.22 začátek předmaturitního režimu
do 29.03.22 jmenování místopředsedů a členů zkušební komise - ředitel školy
do 31.03.22 nejzazší datum, kdy MŠMT zveřejní kritéria hodnocení SČ MZ
do 31.03.22 nejzazší datum, kdy žák předá řediteli školy seznam lit. děl (CEJ)
07.04.22 písemná maturitní práce z českého jazyka
08.04.22 písemná maturitní práce z anglického jazyka
22.04.22 uzavírka známek do 12:00
25.04.22 pedagogická rada 13:00
28.04.22 ukončení předmaturitního režimu
29.04.22 předání ročníkových vysvědčení
29.04.22 předání posudků maturitních prací žákovi (vedoucí, oponent)
02.05.22 didaktické testy (společná část MZ) - matematika, anglický jazyk
03.05.22 didaktický test (společná část MZ) - český jazyk a lit.
09.- 13.05.2022 svatý týden
16.-19.05.22 ústní maturitní zkoušky (profilová část)
nejpozději do 24.5.22 uvolnění maturitních vysvědčení
bude upřesněno slavnostní předání maturitních vysvědčení