Plán školního roku 2020/21

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

01.09.20   zahájení školního roku
02.09.20   školení BOZP, 8:00 - 10:00
08.-09.09.20   adaptační kurz 1. ročník - C1, KČ1
16.09.20 Pavel Helan - koncert
18.09.20 ocenění žáků za minulý šk.rok, 8:00
26.09.20   Evropský den jazyků - Anj a Nej
28.09.20   státní svátek - Den české státnosti
29.09.20 maturitní generálka N2
05.-06.10.20 Sommelierský kurz
28.10.20   státní svátek - Den vzniku samostatného čs. státu
29.-30.10.20   podzimní prázdniny
02.-06.11.20 Barmanský kurz - David Neumann
12.11.20   Festival vzdělávání a Den otevřených dveří
13.11.20   uzávěrka známek do 12:00
16.11.20   pedagogická rada 13:00
17.11.20   státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
18.11.20   rodičovské schůzky
24.11.20   Etiketa u stolu s Ladislavem Špačkem
26.11.20   Den otevřených dveří, 8:00 - 17:00
26.11.20 adventní jarmark, 15:00 - 17:00
08.12.20   koncert Prague Cello Quartet
01.12.20   Vánoční sportovní turnaj 1
10.12.20   Vánoční sportovní turnaj 2
15.12.20   Živý betlém, 17:00
23.12.20 - 03.01.21   vánoční prázdniny
04.01.21   zahájení výuky po prázdninách
leden 21   komplexní zkoušky 1., 2., 3. ročníky
leden 21   exkurze Enpeka
leden 21   školní kola jazykové olympiády
06.01.21   mše svatá v kostele sv. Prokopa
08.01.21   ples školy
20.01.21   Den otevřených dveří
20.01.21   cukrářská soutěž "Pohár Adolpha Kolpinga"
22.01.21   uzávěrka známek do 12:00
25.01.21   pedagogická rada 13:00
28.01.21   ukončení vyučování v prvním pololetí - vydání vysvědčení
29.01.21   pololetní prázdniny
01.-07.02.20   jarní prázdniny
17.02.21   Popeleční středa
23.02.21   Divadélko pro školy
březen 21   projektový den C3 a KČ3 (Základy recyklace v praxi, exkurze na sběrný dvůr)
duben 21   Junior Lingua Třebíč - krajské kolo jazykové olympiády
duben 21   návštěva úřadu práce s C3 a KČ3
duben 21   mezinárodní gastronomická soutěž Gastro Hradec 2020
30.03.21   Pašijová hra
01.04.21   velikonoční prázdniny
02.04.21   státní svátek - Velký pátek
05.04.21   Velikonoční pondělí
09.04.21   uzávěrka známek do 12:00
12.04.21   pedagogická rada 13:00
14.04.21   rodičovské schůzky
01.05.21   státní svátek - Svátek práce
08.05.21   státní svátek - Den vítězství
květen 2021   komplexní zkoušky - 1., 2., 3. ročníky
22.06.21   uzávěrka známek do 12:00
23.06.21   pedagogická rada 13:00
23.06.21   mše svatá v kostele sv. Prokopa k ukončení školního roku
25.06.21   ocenění žáků 8:00
28.06.21   Bigyfest
30.06.21   ukončení školního roku, vydání vysvědčení
01.07.21   hlavní prázdniny
01.09.21   zahájení školního roku 2021/2022

 

Přijímací zkoušky 2021 pro školní rok 2021/22

do 31.01.21   vyhlášení jednotných kritérií přijímacího řízení
do 01.03.21   odevzdání přihlášek na SŠ - 3leté učební obory a nástavbové studium (1. kolo)
12.04.21   jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 1. termín (1. kolo)
13.04.21   jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 2. termín (1. kolo)
22.04.21   přijímací zkoušky pro 3leté učební obory (1. kolo), zveřejnění výsledků
duben 21   zveřejnění výsledků přijímací zkoušky (nástavbové studium) - (1.kolo)
12.05.21   jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 1. termín (1. náhradní termín)
13.05.21   jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 2. termín (2. náhradní termín)

 

Režim pro žáky 3. ročníků 3letých učebních oborů

28.01.21   losování témat pro samostatnou odbornou práci (SOP)
do 15.03.21   jmenování místopředsedů a členů zkušební komise - ředitel školy
květen 21   komplexní zkoušky
30.04.21   odevzdání písemných podkladů pro samostatnou odbornou práci (SOP) do 12 hodin
21.05.21   uzávěrka známek do 12.00 hod.
24.05.21   pedagogická rada 13:00
31.05.21   vydání vysvědčení
01.06.21   závěrečné zkoušky - písemná část (kuchař,číšník, cukrář)
02.06.-04.06.21   závěrečné zkoušky - praktická část (kuchař,číšník, cukrář)
04.06.2021   závěrečné zkoušky - veřejná závěrečná zkouška
14.-15.06.21   závěrečné zkoušky - ústní část (cukrář, kuchař, číšník)
16.06.21   slavnostní předání výučních listů, mše sv.

 

Režim pro žáky 2. ročníku nástavbového studia

29.09.20   maturitní generálka N2
25.09.20   losování témat maturitních prací
nejpozději do 30.11.20   podávání přihlášek žáků k maturitní zkoušce pro období JARO 2020
nejpozději do 20.12.20   nejzazší datum předání výpisů přihlášek žákům (e-mailem)
nejpozději do 15.01.21   nejzazší datum, dokdy MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro období JARO 2018
22.-26.02.21   odevzdání maturitních prací (v pátek nejpozději do 12 hodin)
do 28.02.21   jmenování předsedy zkušební maturitní komise - KÚ
do 28.02.21   jmenování školního maturitního komisaře pro JARO 2021 - Cermat
do 29.03.21   jmenování místopředsedů a členů zkušební komise - ředitel školy
do 30.03.21   nejzazší datum, kdy žák předá řediteli školy seznam lit. děl (CEJ)
do 30.03.21   nejzazší datum, kdy MŠMT zveřejní kritéria hodnocení SČ MZ
29.03.21   začátek předmaturitního režimu
23.04.21 uzavírka známek do 12:00
26.04.21 pedagogická rada 13:00
29.04.21 ukončení předmaturitního režimu
30.04.21 předání ročníkových vysvědčení
30.04.21 předání posudků maturitních prací žákovi (vedoucí, oponent)
03.-04.05.2021 didaktické testy (společná část MZ) - matematika, anglický jazyk, český jazyk a lit.
14.-15.06.2021 mimořádný termín - didaktické testy (společná část MZ) - matematika, anglický jazyk, český jazyk a lit.
nejpozději do 15.05.21 uvolnění výsledků didaktických testů
17.05.-19.05.2020 ústní zkoušky (společná a profilová část MZ)
nejpozději do 28.05.21 uvolnění maturitních vysvědčení
28.05.20 slavnostní předání maturitních vysvědčení 15:00, mše sv. 16:00
nejpozději do 15.06.21 nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ