Plán školního roku 2019/20

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

02.09.19   zahájení školního roku
05.-06.09.19   seznamovací kurz 1. ročník - CČ1
12.-13.09.19   seznamovací kurz 1. ročník - KC1
16.09.19   školení BOZP; žáci 8:00 - 10:00
10.09.19   Unilink - prezentace studia ve Velké Británii na Bigy, pro zájemce z tříd N1,N2
18.09.19   ČSI - školení čtenářské gramotnosti pro pedagogy 12:00 - 16:00
18.-19.09.19   DOFE - cvičná expedice
25.-26.09.19   DOFE - ostrá expedice
26.09.19   Evropský den jazyků - Anj a Nej
28.09.19   státní svátek - Den české státnosti
říjen 19   beseda a workshop - Kristína Nemčková - vítězka MasterChef Česko 2019
říjen 19    První pomoc do škol (2. ročníky)
22.-24.10.19   beseda a workshop s Michalem Křižkou 
28.10.19   státní svátek - Den vzniku samostatného čs. státu
29.-30.10.19   podzimní prázdniny
14.11.19   Festival vzdělávání a Den otevřených dveří
15.11.19   uzávěrka známek do 12:00
17.11.19   státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
18.11.19   pedagogická rada 13:00
20.11.19   rodičovské schůzky
listopad 19   zapojení školy do programu Esko - spolupráce s neziskovou organizací
27.11.19   den otevřených dveří
28.11.19   adventní Vídeň - školní zájezd do Rakouska
03.12.19   Vánoční sportovní turnaj 1
10.12.19   Vánoční sportovní turnaj 2
17.12.19   Živý betlém
23.12.19 - 03.01.20   vánoční prázdniny
06.01.20   zahájení výuky po prázdninách
leden 20   komplexní zkoušky 1., 2., 3. ročníky
leden 20   exkurze Enpeka
08.01.20   mše svatá v kostele sv. Prokopa
10.01.20   ples školy
15.01.20   Den otevřených dveří
15.01.20   cukrářská soutěž "Pohár Adolpha Kolpinga"
24.01.20   uzávěrka známek do 12:00
27.01.20   pedagogická rada 13:00
30.01.20   ukončení vyučování v prvním pololetí - vydání vysvědčení
31.01.20   pololetní prázdniny
únor 20   školní jazyková olympiáda
únor 20   cvičné zkoušky Cambridge exams
únor 20   beseda s pracovníky a chovanci věznice Kuřím, sociální program
26.02.20   Popeleční středa
09.-15.03.20   jarní prázdniny
27.03.20   anglické divadelní představení - MD Žďár n./S.
duben 20   Junior Lingua Třebíč - krajské kolo jazykové olympiády
duben 20   Bücherwurm - krajské kolo čtenářské soutěže v Nj
duben 20   návštěva úřadu práce s C3 a KČ3
duben 20   mezinárodní gastronomická soutěž Gastro Hradec 2020
07.04.20   Pašijová hra
08.04.20   uzávěrka známek do 12:00
09.04.20   velikonoční prázdniny
10.04.20   státní svátek - Velký pátek
13.04.20   Velikonoční pondělí
14.04.20   pedagogická rada 13:00
15.04.20   rodičovské schůzky
01.05.20   státní svátek - Svátek práce
08.05.20   státní svátek - Den vítězství
květen 2020   komplexní zkoušky - 1., 2., 3. ročníky
květen 2020   Čistá Vysočina - 1. r.
květen 2020   projektový den na téma Odpady, exkurze Sběrný dvůr - 3. r.
17.06.20   uzávěrka známek do 12:00
19.06.20   pedagogická rada 13:00
22.06.20   ocenění žáků 8:00
22.06.20   Bigyfest
24.06.20   mše svatá v kostele sv. Prokopa k ukončení školního roku
26.06.20   ukončení školního roku, vydání vysvědčení
01.07.20   hlavní prázdniny
01.09.20   zahájení školního roku 2020/2021

 

Přijímací zkoušky 2020 pro školní rok 2020/21

do 31.01.20   vyhlášení jednotných kritérií přijímacího řízení
do 01.03.20   odevzdání přihlášek na SŠ - 3leté učební obory a nástavbové studium (1. kolo)
duben 20   jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 1. termín (1. kolo)
duben 20   jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 2. termín (1. kolo)
22.04.20   přijímací zkoušky pro 3leté učební obory (1. kolo), zveřejnění výsledků
duben 20   zveřejnění výsledků přijímací zkoušky (nástavbové studium) - (1.kolo)
květen 20   jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 1. termín (1. náhradní termín)
květen 20   jednotná přijímací zkouška (nástavbové studium) - 2. termín (2. náhradní termín)

 

Režim pro žáky 3. ročníků 3letých učebních oborů

30.01.20   losování témat pro samostatnou odbornou práci (SOP)
do 15.03.20   jmenování místopředsedů a členů zkušební komise - ředitel školy
květen 20   komplexní zkoušky
do 30.04.20   odevzdání písemných podkladů pro samostatnou odbornou práci (SOP), do 12:00
22.05.20   uzávěrka známek do 12.00 hod.
25.05.20   pedagogická rada 13:00
29.05.20   vydání vysvědčení
01.06.20   závěrečné zkoušky - písemná část (kuchař, číšník, cukrář)
02.-05.06.20   závěrečné zkoušky - praktická část (kuchař, číšník, cukrář)
15.-18.06.20   závěrečné zkoušky - ústní část (cukrář)
15.-18.06.20   závěrečné zkoušky - ústní část (kuchař, číšník)
18.06.20   slavnostní předání výučních listů, mše sv.
září 2020   opravné a náhradní zkoušky

 

Režim pro žáky 2. ročníku nástavbového studia

13.09.19   maturita nanečisto (CEJ, ANJ, MAT)
27.09.19   losování témat maturitních prací
do 30.11.19   podávání přihlášek žáků k maturitní zkoušce pro období JARO 2020
do 20.12.19   nejzazší datum předání výpisů přihlášek žákům (e-mailem)
do 15.01.20   nejzazší datum, dokdy MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma písemných zkoušek
25.-28.02.20   odevzdání maturitních prací (v pátek nejpozději do 12 hodin)
do 28.02.20   jmenování předsedy zkušební maturitní komise - KÚ
do 28.02.20   jmenování školního maturitního komisaře - Cermat
do 29.03.20   jmenování místopředsedů a členů zkušební komise - ředitel školy
do 30.03.20   nejzazší datum, kdy žák předá řediteli školy seznam lit. děl (CEJ)
do 30.03.20   nejzazší datum, kdy MŠMT zveřejní kritéria hodnocení SČ MZ
01.04.20   písemná maturitní zkouška společné části MZ
30.03.20   zacátek předmaturitního režimu
24.04.20   uzavírka známek do 12:00
27.04.20   pedagogická rada 13:00
29.04.20   ukončení předmaturitního režimu
30.04.20   předání ročníkových vysvědčení
30.04.20   předání posudků maturitních prací žákovi (vedoucí, oponent)
01.05.20   písemné práce a didaktické testy (společná část MZ)
do 15.05.20   uvolnění výsledků didaktických testů
do 15.05.20   uvolnění výsledků písemných zkoušek
18.05.20   ústní zkoušky (společná a profilová část MZ)
do 28.05.20   uvolnění maturitních vysvědčení
28.05.20   slavnostní předání maturitních vysvědčení, mše sv.
do 15.06.20   nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ