Opět mezi nejlepšími!!!

Šetření PISA potvrdilo výborné výsledky našich žáků!

Na jaře roku 2022 byla naše škola zapojena do mezinárodního šetření PISA 2022, kterého se jen v České republice účastnilo 430 základních a středních škol všech typů. Program pro mezinárodní hodnocení žáků PISA patří k mezinárodním největším šetřením výsledků vzdělávání žáků se zaměřením na matematickou a čtenářskou gramotnost. Naši žáci 1. a 2. ročníků tříletých učebních oborů cukrář, kuchař a číšník se v tomto šetření vůbec neztratili, ba naopak. V kategorii žáků středních odborných učilišť bez maturity z celkového počtu 50-ti škol se umístili v rámci matematické gramotnosti na 11. místě a v rámci čtenářské gramotnosti na 18. místě. Průměrné bodové výsledky v obou gramotností tak byly vysoce nad průměrem ostatních škol. Všem žákům školy, kteří se o tento mimořádný úspěch zasloužili děkujeme a do dalšího studia přejeme hodně elánu, nápadů a tvořivosti. A samozřejmě i skvělé učitele!