Obecné informace

k přijímacím zkouškám pro šk. rok 2022/2023

 

Obecné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 na 3-leté učební obory a nástavbový obor naleznete zde: