Naši olympionici přivezli zlato, stříbro i bronz!

Znovu jsme slavili úspěchy v krajském kole jazykové olympiády v Třebíči.

Dne 4. dubna 2019 se konal v Třebíči již 15. ročník krajské jazykové soutěže Junior Lingua. Jedná se o soutěž v anglickém a německém jazyce a je určena žákům prvních až třetích ročníků středních škol, kteří studují ve vzdělávacích programech poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Soutěžící musí zvládnout v daném jazyce čtení a porozumění textu, gramatický test, poslech a ústní komunikaci.

Olympiády se zúčastnili 4 naši žáci. Všichni si vedli skvěle a výborně naši školu reprezentovali. Do Žďáru jsme si přivezli i medailové ocenění, a to nejen jedno, ale rovnou tři. V kategorii anglický jazyk si Adam Bula z KČ2 vybojoval zlato, němčinářům se také dařilo - Jaroslav Střecha z KČ1 získal stříbrnou a Tereza Jízdná z KČ2 bronzovou medaili. Domů si přivezli nejen diplomy, ale i krásné (a sladké) dárky. Tak zase za rok!