Mladí baristi

12. 12. 2016 přijel na naši školu výborný barista, pan Michal Křižka, aby nás provedl pokračovacím baristickým kurzem. Tentokrát jsme se stali pražiči, mlynáři, chladiči ... Pan Křižka s sebou dovezl pražírnu kávy, učil nás třídit zelená zrna, pražit kávu, správně ji chladit ... Na závěr kurzu nemohla chybět degustace kávy - cupping. Toho se někteří z nás obávali. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo a všichni z nás si úspěšně vyzkoušeli rozpoznat, porovnat a ohodnotit aromatické a chuťové rozdíly kávy.