Mimořádná opatření v ČR

Koronavir Covid-19 - aktuální informace

Informace o situaci okolo koronaviru a všech aktuálních opatření souvisejících s nouzovým stavem naleznete na speciálním webu Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz. Informace naleznete také na webu Úřadu vlády ČR.

V oblasti školství vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu. Informace naleznete také na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.