Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Unikátní vzdělávací program pro mladé lidi

Naše škola se aktivně zapojila do jedinečného projektu DofE. Mladí lidé si stanovují individuální cíle a výzvy v několika aktivitách a na cestě k jejich splnění posilují svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti, užitečné pro další studijní i pracovní život. Navíc se zapojením do programu stávají součástí mezinárodní komunity a v případě potřeby mohou získat finanční podporu pro své aktivity.

Po celém světě se již do programu DofE zapojilo přes osm milionů mladých lidí. V ČR účastníci programu DofE mimo jiné věnují ročně 30 000 hodin komunitě a potřebným v rámci své dobrovolné činnost. V současnosti je do programu DofE v ČR zapojeno přes 4500 mladých lidí a 600 dobrovolných mentorů z řad pedagogů ve školách i neziskových organizacích, kteří je na jejich cestě podporují. DofE je určen pro mladé lidi ve věku mezi 14–24 lety.  

Základem jsou tři aktivity, kterým se účastníci pravidelně každý týden věnují – pohyb, dovednosti a dobrovolnictví. Je jedno, jestli jde o úplného začátečníka a nebo už nějaké zkušenosti má, důležitá je motivace a chuť dosáhnout stanoveného cíle. V rámci pohybu si lze vybrat cokoli od běhání po skateboarding, pro rozvíjení dovedností se může účastník rozhodnout, zda se začne učit na kytaru nebo bude třeba péct dorty. Třetí aktivitou je dobrovolnictví – studenti mohou někoho doučovat, pomocnou ruku určitě budou potřebovat v každém útulku. Nakonec se vydají na dobrodružnou expedici s kamarády, kterou celou DofE výzvu zakončí.

A co bude následovat? Na slavnostní ceremonii obdrží mezinárodně uznávaný certifikát z rukou známých osobností (mezi podporovatele patří Marek Eben, moderátor, Dan Pribáň, cestovatel a novinář, Taťána le Moigne, ředitelka Google pro ČR aj.), který bude zajímat jakoukoli zahraniční univerzitu, na kterou se bude účastník hlásit.

Bližší informace poskytnou certifikovaní vedoucí programu DofEz naší školy: Mgr. M. Růžičková, Mgr. M. Zrzavá

a Mgr. E. Kujínková  

 

https://www.dofe.cz/