Maturitní zkoušky 2021

Společná část MZ

1) Didaktické testy (DT) v jarním zkušebním (řádném) termínu proběhnou ve dnech 3. - 4. května 2021

    a) Jednotné zkušební schéma naleznete zde.

    b) Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování. 

    V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut.

2) Nově se stanoví také mimořádný termín DT, který proběhne ve dnech 14. - 15. června 2021

    Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021; ředitel školy předá informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 11. května 2021.

    Jednotné zkušební schéma mimořádného termínu naleznete zde.

Profilová část MZ

1) Písemné práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka nebudou zahrnuty do hodnocení profilové části MZ, tzn. že se nebudou konat.

2) V profilové části MZ se tedy budou z výše uvedených jazyků konat pouze ústní zkoušky. Termíny ústních zkoušek budou ve dnech 17. - 19. května 2021.

Ukončování posledního ročníku vzdělávání

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním termínu bude připuštěn žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21. Žák, který v tomto pololetí nebyl z některého předmětu hodnocen nebo byl hodnocen stupněm nedostatečným, může vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku nejpozději do konce března 2021.