Maturitní zkoušky 2021

Společná část MZ

1) Didaktické testy (DT) v jarním zkušebním (řádném) termínu proběhnou ve dnech 24. - 25. května 2021

    a) Jednotné zkušební schéma naleznete zde.

    b) Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování (viz níže). 

    c) Žákům přijde pozvánka k didaktickým testům prostřednictvím mailu na adresu, kterou uvedli v přihlášce k maturitě.

    V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut.

2) Nově se stanoví také mimořádný termín DT, který proběhne ve dnech 7. - 8. července 2021

    Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do tří pracovních dní od vykonání příslušné zkoušky, tj. nejpozději do 28. května 2021; ředitel školy předá informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

  Jednotné zkušební schéma mimořádného termínu naleznete zde.

Profilová část MZ

1) Písemné práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka  se nebudou konat.

2) V profilové části MZ se tedy budou z výše uvedených jazyků konat pouze ústní zkoušky, a to v případě, že si je žák dobrovolně zvolí. Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Rozhodnutí o vykonání zkoušky musí učinit písemnou formou řediteli školy nejpozději do 30. dubna 2021.

3) Ústní maturitní zkoušky profilové části se budou konat ve dnech 1.- 2. června 2021.

Souhrn důležitých termínů pro žáky nástavbového studia !!!

Aktualizovaný harmonogram důležitých termínů naleznete zde.

Ukončování posledního ročníku vzdělávání

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním termínu bude připuštěn žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21. Žák, který v tomto pololetí nebyl z některého předmětu hodnocen nebo byl hodnocen stupněm nedostatečným, může vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku nejpozději do konce března 2021.