Listové a plundrové těsto

Výroba listového a plundrového těsta

Výroba listového a plundrového těsta závisí na listování, což je pravidelné střídání tukové vrstvy s vrstvou těsta. Je to založeno na schopnosti tukových vrstev zadržovat páru uvolněnou z vodánku, tím dochází k oddělení jednotlivých vrstev a vytvoření typické struktury výrobku. Tuky na výrobu těchto těst se vyznačují plasticitou, která je nezbytná pro překládání a listování výrobků. Naše škola spolupracuje s firmou Nowicom Praha, která nám tyto tuky dodává a naši cukráři z nich vyrábí  slané i sladké výrobky na školní snídaně.

 

 

video