Koronavirová krize nás posílila, jsme o krok dál

Digitální gramotnost je absolutní priorita současného vzdělávání

Jedno známé rčení říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. A je hluboce pravdivé. Právě uplynulý školní rok je toho velkých důkazem. Korovirová krize, nouzový stav, uzavření škol, dobrovolná školní docházka. Neznámá situace nás všechny přinutila k přehodnocení dosavadních běžných skutečností, ukázala nám jiné cesty, které mohou vést k cíli. Ve školství se projevila obrovská důležitost digitální gramotnosti, jak u žáků, tak i u učitelů. SŠG AK během krizové doby fungovala naprosto spolehlivě. Distanční výuka probíhala přes on-line platformu EduPage a přes komunikační sít Skype. Třídy se nescházely ve školní budově, ale ve virtuálním světě. Probíhaly vyučovací předměty, konzultace, třídnické hodiny, pedagogické rady i vybrané kroužky střediska volného času. Učitelé se vzdělávali za pochodu v digitální gramotnosti, žáci si tvořili vlastní systém a organizaci školního dne, plnili a odevzdávali úkoly ne v sešitech, ale kliknutím na tlačítko v počítači či v mobilu. Každý svým způsobem „vyrostl“ a posunul se dál, nejen ve vzdělávání, ale i v životní cestě. A v trendu digitálního vzdělávání chceme pokračovat a rozvíjet ho i v příštích školních letech.

Věříme tomu, že jsme našim studentům ukázali ten správný směr.