Kontakty - učitelé

Vedoucí předmětových komisí
  PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE TŘÍDNICTVÍ
Brožová Lenka Ing. 566 502 490 lenka.brozova@ssgak.cz učitel, vychovný poradce N2
Kuncová Marie Mgr. 566 502 491 marie.kuncova@ssgak.cz učitel N1
Lukešová Blanka Ing. 566 502 490 blanka.lukesova@ssgak.cz učitel KČ2
Řetická Jaroslava Mgr. 566 502 482 jaroslava.reticka@bigyzr.cz učitel  
Vedoucí odborných komisí
  PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE TŘÍDNICTVÍ
Kovtunová Marie  566 502 492 marie.kovtunova@ssgak.cz učitel ODV - obor číšník  
Sýkorová Iva Mgr. 566 502 490 iva.sykorova@ssgak.cz učitel C1, C2
Štouračová Lenka Mgr. 566 502 492 lenka.stouracova@ssgak.cz učitel KČ1
Učitelé všeobecných předmětů
  PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE TŘÍDNICTVÍ
Hataj Tomáš Ing. . tomas.hataj@bigyzr.cz učitel
Kujínková Eva Mgr. 566 502 482 eva.kujinkova@ssgak.cz učitel CČ3
Kuncová Lenka Mgr. . lenka.kuncova@ssgak.cz učitel, t. č. na mateřské dovolené
Mokrá Jana Mgr. 566 502 491 jana.mokra@ssgak.cz učitel
Sedláková Markéta Mgr. 566 502 491 marketa.sedlakova@ssgak.cz učitel KC3
Vencelides Jiří Mgr. 566 502 485 jiri.vencelides@bigyzr.cz učitel  
Učitelé odborného výcviku
  PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE  
  Dvořáková Renata . renata.dvorakova@ssgak.cz učitel ODV - obor cukrář  
Chalupa Petr 731 604 140 petr.chalupa@ssgak.cz učitel ODV - obor kuchař  
Mach Martin 731 604 140 martin.mach@ssgak.cz obor kuchař  
Němcová Daňková Klára 566 502 479 klara.nemcova@ssgak.cz učitel ODV - obor cukrář  
Smejkalová Věra, DiS. 731 604 140 vera.smejkalova@ssgak.cz učitel ODV - obor kuchař  
  Sobotková Marcela . marcela.sobotkova@ssgak.cz učitel ODV - obor cukrář, t. č. na mateřské dovolené  
Vaněk Jan 731 604 140 jan.vanek@ssgak.cz učitel ODV - obor kuchař  
Tchirová Ingrid, Mgr. 566 502 478 ingrid.tchirova@ssgak.cz učitel ODV - obor cukrář  
Zelená Tereza 566 502 488 tereza.zelena@ssgak.cz učitel ODV - obor cukrář  
Asistenti pedagoga
  PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE  
Bradová Zita, Ing. 566 502 491 zita.bradova@ssgak.cz    
Straková Iva 566 502 491 iva.strakova@ssgak.cz    
Teclová Tereza, Mgr. . tereza.teclova@ssgak.cz  t. č. na mateřské dovolené  
Tomanová Eliška 566 502 491 eliska.tomanova@ssgak.cz    
Tomanová Veronika 566 502 490 veronika.tomanova@ssgak.cz    
Duchovní program
  PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON MAIL FUNKCE  
Mahel Tomáš, Ing. Mgr. Bc. tomas.mahel@bigyzr.cz pastorační asistent