Jednotné zkušební schéma - JARO 2019

Jednotné zkušební schéma - JARO 2019

MŠMT ČR stanovilo časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky.

Podrobné jednotné zkušební schéma - didaktické testy, písemné práce.

Přílohy jednotného zkušebního schématu.