Domácí výuka na SŠG AK

Informace k domácí výuce

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR na základě usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření byla zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Znamená to, že vzdělávání nebude po tuto dobu probíhat formou osobního kontaktu mezi vyučujícími a žáky školy. Toto opatření se  vztahuje i na teoretickou a praktickou výuku na Střední škole gastronomické Adolpha Kolpinga.

Od pondělí 16.3.2020 bude výuka probíhat prostřednictvím instrukcí a úkolů přes systém EDUPAGE.

Žáci školy budou nejlépe každý den sledovat systém EDUPAGE, do kterého jim budou vyučující školy posílat veškerý studijní materiál včetně příslušných instrukcí. Žáci jsou povinni plnit zadané úkoly a zasílat je vyučujícím.

Po dobu trvání mimořádných opatření doporučujeme žákům sledovat aktuální informace ve sdělovacích prostředcích. V okamžiku ukončení těchto opatření budou žáci informování na webových stránkách školy.