Dodatek č.1 školního řádu

platný od 1.9.2020

V souvislosti s epidemiologickou situací a nařízení MŠMT doplňuje škola svůj školní řád dodatkem č. 1 platným od 1.9.2020.

Dodatek č. 1 naleznete zde.