Dodatek č. 3 školního řádu

platný od 14.10.2020

platný od 14.10.2020

V souvislosti s epidemiologickou situací a nařízení MŠMT doplňuje škola svůj školní řád dodatkem č. 3  platným od 14.10.2020.

Dodatek č. 3 naleznete zde.