Dodatek č. 2 školního řádu

platný od 21.9.2020

V souvislosti s epidemiologickou situací a nařízení MŠMT doplňuje škola svůj školní řád dodatkem č. 2  platným od 21.9.2020.

Dodatek č. 2 naleznete zde.