Distanční výuka opět aktuální

Digitální gramotnost je absolutní priorita současného vzdělávání

Jedno známé rčení říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. A je hluboce pravdivé. Právě loňský školní rok je toho velkým důkazem. Koronavirová krize, nouzový stav, uzavření škol, dobrovolná školní docházka. Neznámá situace nás všechny přinutila k přehodnocení dosavadních běžných skutečností, ukázala nám jiné cesty, které mohou vést k cíli. Ve školství se projevila obrovská důležitost digitální gramotnosti, jak u žáků, tak i u učitelů. SŠG AK během krizové doby fungovala naprosto spolehlivě. Distanční výuka probíhala přes on-line platformu EduPage a přes komunikační síť Skype. Třídy se nescházely ve školní budově, ale ve virtuálním světě. Probíhaly vyučovací předměty, konzultace, třídnické hodiny, pedagogické rady i vybrané kroužky střediska volného času. Učitelé se vzdělávali za pochodu v digitální gramotnosti, žáci si tvořili vlastní systém a organizaci školního dne, plnili a odevzdávali úkoly ne v sešitech, ale kliknutím na tlačítko v počítači či v mobilu. Každý svým způsobem „vyrostl“ a posunul se dál, nejen ve vzdělávání, ale i v životní cestě.

Na konci školního roku měli všichni velkou radost z toho, jak režim on-line výuky zvládli. Těšili se na září, kdy se budou moci konečně setkat ve škole. Situace je nyní bohužel jiná. Uplynul pouhý měsíc a v teoretické výuce nastalo znovu distanční vyučování. Učitelé odborného výcviku i samotní žáci se radovali, protože byla zachována praktická výuka. Právě její realizace na dálku je velmi obtížná. Celá škola se v současné době opět schází a vzdělává pomocí digitálních technologií. Velkou výhodou je to, že všichni učitelé ze SŠG AK mají k dispozici svoje vlastní pracovní notebooky a mohou okamžitě začít komunikovat se svými žáky. Po zkušenostech z minulého školního roku jsme poučeni a některé věci děláme jinak. Během dvou dnů např. ve škole vznikly 3 video ateliéry pro obor kuchař, cukrář a číšník, ze kterých učitelé vysílají online přenosy a žáci mají možnost zvládnout zadané praktické úkoly společně pod jejich vedením. Tento způsob výuky má veliký ohlas u žáků i jejich rodičů. Jeden žák oboru kuchař před několika dny nadšeně telefonoval svému učiteli se slovy: „Tak to společné vaření, to je pane učiteli fakt bomba.“ Věříme, že i současnou nelehkou situaci dobře zvládneme a že brzy zase všichni usedneme do školních lavic.