Distanční výuka Odborného výcviku

Distanční výuka na Odborného výcviku

V říjnu byla zahájena opět distanční výuka na naší škole.

Odborný výcvik a distanční výuka, tyto výuky spojit není jednoduché, ale vyučujeme.

Zkušenosti získané v jarních měsících se snažíme dále vylepšovat.

Výuku oboru číšník – servírka zajišťují Marie Kovtunová a Petr Lukeš.

Zúčastňují se jí žáci všech tří ročníků. Rozvrh zůstal zachovaný, stejně jako při výuce odborného výcviku ve škole. Týden III. ročníků a týden ročníku I. a II.

Distanční výuka v předmětu Odborný výcvik podpoří hlavně odborné předměty, jako je Stolničení, Potraviny a výživa, Technologie a Zařízení provozoven. Zvláště znalost Stolničení a surovin velmi podpoří jejich přípravu nejenom k ZZ, ale i k práci v reálném provozu.

Bohužel musely týt pozastaveny všechny odborné kurzy – sommelierský, barmanský, baristický apod. Distanční výukou se snažíme znalosti pro tyto kurzy podpořit.

 

Přání dobrého rána od žáků potěší

Ráno v 8.00 hod přicházíme ke Skypu a zahájíme pracovní den. Někdy i ranní rozcvičkou, třeba nácvikem práce s příručníkem. Žáci jej cvičně seskládají do všech pracovních pozic. Před zapnutím Skypu několikrát zopakují a očekávají začátek distanční výuky.

Zapneme si kamery a vybraní žáci předvedou, jak jsou připravení. Nikdy neví, kdo z nich bude na kameře vidět. Takto jsme odstranili možnost telefonu „v posteli“ a úpravy zevnějšku „ala pyžamo“.

Máme zkrátka home office. Káva, čaj, či snídaně nám při výuce nepřekáží, ba naopak inspirujeme se navzájem s jejich přípravou.

Každý den je zadání pro žáky umístěno na školním systému Edupage. Je zde harmonogram každého dne, časy skypových schůzek a témata těchto schůzek.

Zadání doprovází pracovní listy nebo odkazy na učebnici, či studijní materiály.

Mezi schůzkami všichni zpracovávají úkoly a ty potom prostřednictvím Edupage předkládají vyučujícím ke kontrole.

Pracujeme s webovými učebnicemi, žáci mají naskenované učebnice a samozřejmostí jsou pracovní manuály na stránkách školy. Několikrát v týdnu probíhá výuka ze studia ve škole. Zde jsou žákům nabídnuty praktické ukázky. Žáci jsou součástí těchto ukázek a s vyučujícím komunikují. Je tím také kontrolována jejich přitomnost ve výuce.

Hodnotíme také jejich aktivitu. Aktivní není jenom žák, který odpovídá, ale hlavně také ten, který se ptá a projevuje tím zájem o téma, které probíráme.

Účast v hodinách je velmi důležitá a také zájem o výklad. Pro mnohé je to zatěžkávající zkouška. Přece jenom doma by se dalo dělat „spoustu zajímavějších věcí“.

Udržet jejich pozornost není jednoduché. Je třeba udržovat určitý „adrenalin“. Velkým pomocníkem je kamera. Snažíme se udržet žáky, aby byli pokud možno ve střehu.

„Budu vyvolaný? Odpovím správně? Jsem upravený, pokud půjdu před kameru? Nebo sklidím posměšky kamarádů?“

Sice na dálku, ale můžeme být spolu.

Žáci jsou „aktivní“ od 8.00 hod - 14.30 hod, součástí páteční výuky je třídnická hodina.

To je čas řešit případné starosti studentů. V pátek končíme ve 12.00 hod.

Po tuto dobu jsou povinni být v kontaktu s vyučujícím a pokud to z nějakých vážných důvodů není možné, omluví se jako ve škole. Vyučující potom popřípadě doplní učivo individuální schůzkou na Skypu.

Docházka je zkrátka, jako ve škole. A na školu, na tu se opravdovou už všichni těšíme.