Distanční výuka nás nemůže zaskočit

aneb jak vzděláváme žáky na SŠG AK

Jedno známé rčení říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. A je hluboce pravdivé. Právě loňský školní rok je toho velkým důkazem. Koronavirová krize, nouzový stav, uzavření škol, dobrovolná školní docházka. Neznámá situace nás všechny přinutila k přehodnocení dosavadních běžných skutečností, ukázala nám jiné cesty, které mohou vést k cíli. Ve školství se projevila obrovská důležitost digitální gramotnosti, jak u žáků, tak i u učitelů.

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga fungovala během krizové doby naprosto spolehlivě. Distanční výuka probíhala přes on-line platformu EduPage a přes komunikační síť Skype. Třídy se nescházely ve školní budově, ale ve virtuálním světě. Probíhaly vyučovací předměty, konzultace, třídnické hodiny, pedagogické rady i vybrané kroužky střediska volného času. Učitelé se vzdělávali za pochodu v digitální gramotnosti, žáci si tvořili vlastní systém a organizaci školního dne, plnili a odevzdávali úkoly ne v sešitech, ale kliknutím na tlačítko v počítači či v mobilu. Každý svým způsobem "vyrostl" a posunul se dál, nejen ve vzdělání, ale i na své životní cestě.

Na konci loňského školního roku měli všichni velkou radost z toho, jak režim on-line výuky zvládli. Těšili se na září, kdy se budou moci konečně setkat ve škole. Situace je nyní bohužel jiná. V teoretické výuce nastalo distanční vyučování již koncem září. Učitelé odborného výcviku i samotní žáci se v tu chvíli radovali, protože praktická výuka byla na školách zachována. Právě její realizace na dálku je velmi obtížná.

Život ve škole se kvůli pandemii úplně zastavil v polovině října. Od té doby se schází a vzdělává celá škola opět pouze pomocí digitálních technologií. Velkou výhodou je to, že všichni učitelé SŠG AK mají k dispozici svoje vlastní pracovní notebooky. Komunikace se žáky díky tomu nastala okamžitě po vyhlášení distančního výuky. Po zkušenostech z minulého školního roku jsme poučeni a některé věci děláme jinak. Variantu výuky „na dálku“ jsme měli připravenou od začátku září. Žáci komunikují se svými učiteli i mistry každý den, ať už mají týden praktické, či týden teoretické výuky. Ve škole vznikly 3 video ateliéry pro obor kuchař, cukrář a číšník, ze kterých učitelé praktického vyučování vysílají online přenosy a žáci mají možnost zvládnout zadané praktické úkoly společně pod jejich vedením. Tento způsob výuky má veliký ohlas u žáků i jejich rodičů. Jeden z žáků před několika dny nadšeně telefonoval svému učiteli se slovy: „Tak to společné vaření, to je pane učiteli fakt bomba.“

K výuce se též velmi upřímně vyjádřila mistrová za obor cukrář: „Představa praktického vyučování distančním způsobem ve mně budila veliké obavy jak to všechno bude, jak budu zvládat všechny technologie. Přiznávám, že takové vyučování stojí hodně úsilí a práce. Distanční výuka je úplně něco jiného než klasická praxe, ale snažíme se zachovat výrobu. Každý den se studenty probíráme danou látku a následně vytváříme různé projekty. Dva dny v týdnu věnujeme pečení, kdy se připojím z našeho školního studia a ukazuji žákům jak vytvořit například korpus, krém či čokoládovou ozdobu. Studenti poté pracují ve svých kuchyních. Nevýhodou této výuky je, že žákům nemůžeme pomoci fyzicky, když nastane nějaký problém. To nás ovšem nemůže odradit, protože konečným výsledkem je nejen teoretická znalost, ale i praktická dovednost a zkušenost žáka, spolu s krásným výrobkem třeba ke kávě.”

Zvládnutí on-line výuky na výbornou ovšem není pouze zásluhou školy, ale také zásluhou vysokého nasazení žáků při výuce a díky podpoře rodičů. Bez vás by to nefungovalo, děkujeme vám! Věříme, že současnou nelehkou situaci dobře zvládneme a brzy zase všichni usedneme do školních lavic.