Aktivní učitel - Jan Marek

Fotodokumentace z výuky:

1) C1_14.10.2021_1661

gallery

2) CČ3_18.10.2021_1053

gallery

3) C2_4.11.2021_1973

gallery

4) KČ2_16.11.2021_1973

gallery

5) KČ1_6.12.2021_1661

gallery

6) N1_7.1.2022_2509

gallery

7) N1_19.1.2022_1356

gallery

8) C2_25.1.2022_1036

gallery

9) KČ2_27.1.2022_1036

gallery

10) N1_1.3.2022_562

gallery