Aktivní učitel - Iva Sýkorová

Fotodokumentace z výuky:

1) CČ3_29.11.2021_876

gallery

2) C2_ 2.12.2021_876

gallery

3) C1_6.12.2021_876

gallery

4) CČ3_14.1.2022_0000

gallery

5) C2_12.1.2022_0000

gallery

6) KC3_28.2.2022_0000

gallery

7)

K2_24.3.2022_0000

gallery

8)

K1_11.4.2022_0000

gallery

9)

KC3_11.4.2022_0000

gallery

10)

CČ3_20.5.2022_0000